بــر بـــــــــــــــاد رفتـــــــه

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字

゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字 ســلامــ بـــہ وبــمـــ خــوشـــ اومـــכیـــכ  ゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字

゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字 امـیـכوارمــ از پستـــہـایـــے مــے ذارمـــ  خــوشـتـونــ بـیــاכ ゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字 

゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字 مــنـتـظـر نـــظــراتــ قـشـنـگـتـونـ هـسـتمـ ゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字

゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字 لیـنـڪــ = آزآכه ゜*かわいい/パステル*゜ デコメ絵文字

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字 ڪپــے=آزآכه ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

 

可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字可愛い のデコメ絵文字

 

 

 

 

| یکشنبه 9 تیر1392 | 0:25 | رضــــــۅآטּ

سلام

یه مشکلاتی واسم پیش اومده که مجبورم

وبمو تعطیل کنم

 

خداحافظ همگی

| یکشنبه 22 تیر1393 | 20:7 | رضــــــۅآטּ
رفاقت مثلـــِ
 
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 سیبیلــِ  ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
 
بــهـ بعضیا نمیـــــــــــــــــاد   ..... !!!
 
http://uploadax.com/images/59734148681786076165.gif

برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| چهارشنبه 28 خرداد1393 | 13:44 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字 مــــا کـــه قــراره (پــــ今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字ـــَـروانـه)شیــــــــــــــم... 今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字 بــــذار دنــــــیا تـا میخـــــــــــــواد (پـیلــــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月14日 のデコメ絵文字ـــــــه)کــــــنه! 今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/89885966612967262526.gif

 

スイートラブ 見てね(^◇^)┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字 رضــــــۅآטּ نوشتــ :

قالبـــ جدیــــد چطـــوره؟ 今日の新着です!(b^ー°)12月11日 のデコメ絵文字


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| سه شنبه 27 خرداد1393 | 21:22 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字  ب͠ـ͠ہ ͠ی͠ـ͠ہ ͠س͠ـــر͠ی͠ا͠م ͠ب͠ا͠ی͠ـَ͠͠ב ͠ب͠گ͠ـــی ͠: ͠  今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字
今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字   ͠ا͠ص͠ـــن ͠م͠ـــا ͠"͠ه͠ـــر͠ه͠ــر͠" ͠ش͠ـــم͠ا ͠"͠ت͠ب͠س͠م͠ـــی ͠ش͠ی͠ــ今日の新着です!(b^ー°)12月12日 のデコメ絵文字ــر͠ی͠ن͠" ͠  今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字
今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字   ͠د͠س͠ــــت ͠ا͠ز ͠س͠ــر ͠ک͠چ͠ــــ今日の新着です!(b^ー°)12月13 のデコメ絵文字ـــل ͠م͠ا ͠ب͠ر͠ב͠ا͠ر  今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

http://uploadax.com/images/07694299327242293470.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| سه شنبه 27 خرداد1393 | 21:12 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)12月13 のデコメ絵文字 بـ  بعـクラウン のデコメ絵文字ــضیآ بـایـد گُــفــ :
今日の新着です!(b^ー°)12月31日 のデコメ絵文字 از خــودتــ ڪه گُذشـــت . . .
 لـــااقل ڪآری ڪن بچـتــ حلـــال زاده شـــه ... 今日の新着です!(b^ー°)11月27 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)12月31日 のデコメ絵文字

http://uploadax.com/images/20909801251175205832.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| سه شنبه 27 خرداد1393 | 21:0 | رضــــــۅآטּ

(タイトルなし) のデコメ絵文字

シンプルデコメ のデコメ絵文字  رِفیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق اُونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی نیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس シンプルデコメ のデコメ絵文字

シンプルデコメ のデコメ絵文字   کـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـه باش خـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوشی シンプルデコメ のデコメ絵文字

シンプルデコメ のデコメ絵文字  اونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیه کـِ ـ ـ ـ ـ ـه بـِ ـ ـدونه« اون » داغـ ـ ـ ـ ـونی シンプルデコメ のデコメ絵文字

乙女 のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/22911733455085901082.png

| سه شنبه 27 خرداد1393 | 20:24 | رضــــــۅآטּ

 بعــــــضیا رو هـم بغــــــل عـــــ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字ــــن بـــــذاری 今日の新着です!(b^ー°)11月1四 のデコメ絵文字

مگـــــــــ  ــس כو כل میشـــــہ今日の新着です(^◇^)┛ 12月5日 のデコメ絵文字今日の新着です(^◇^)┛ 11月9日 のデコメ絵文字

http://uploadax.com/images/28604437751016896277.gif


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| یکشنبه 25 خرداد1393 | 20:34 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)11月24 のデコメ絵文字 اگـــه تا فرכا یه مخاطــــ今日の新着です!(b^ー°)12月9日 のデコメ絵文字ــب خــــــــاص برامـــ پیـכا شـכ که هیچـــ.... 今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字

.

.

.

.

.

今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

اگر که نــــــــه ; اینقــــــــכر پست 目 のデコメ絵文字غمگیــن目 のデコメ絵文字 میذارم که خــــون گریه کنین 今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

حالا خوכ כانیـכ 今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)11月1四 のデコメ絵文字

http://uploadax.com/images/95353367115204579962.gif

| یکشنبه 25 خرداد1393 | 18:45 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)12月13 のデコメ絵文字 یه ضرب المثل قدیمــی هــم میگه ٪

دو بـار بـگـی چـَـــشم ، دفعـه ســـوم میشــــی پــــَـ ش م  今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字

 


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| شنبه 24 خرداد1393 | 1:58 | رضــــــۅآטּ

Honami.デコメ のデコメ絵文字 بعضیا با // التماس //  اومدن  با  // ادّعا // رفتن!!! Honami.デコメ のデコメ絵文字

هه خندم میگیرـهـ  ...

てんてん のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/57219887775213621711.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| شنبه 24 خرداد1393 | 1:53 | رضــــــۅآטּ
مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ Honami.デコメ のデコメ絵文字
مهمــ اینهــ که
پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!! Honami.デコメ のデコメ絵文字
http://uploadax.com/images/44251127363919672161.jpg

 


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| شنبه 24 خرداد1393 | 1:38 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)11月29 のデコメ絵文字 شـבیــم مــِـث ـالـڪٌـل 今日の新着です!(b^ー°)11月29 のデコメ絵文字

هـَــر ڪـیو تــَـפـویـــل میـگـیـریــمــ

سرش گیجــ میـــرـــهــ  今日の新着ですです!(b^ー°)12月2日だよん のデコメ絵文字 びっくりマーク !!!! のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/39553079282620249609.jpeg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| شنبه 24 خرداد1393 | 1:0 | رضــــــۅآטּ

16283133364451671359_thumb.png سَلامَتـی نَسـلـی کـِه هَـمِه عُـقدِـه هاشـونُـو

سـَرِ ریِـه هاشـوךּْ خـالـی کـَردَךּْ ! 16283133364451671359_thumb.png

http://uploadax.com/images/16563959089364365222.jpg


برچسب‌ها: متن عاشقانه وغمگین, مطلب عاشقانه فیسبوکی, شعر غمگین, متن های عاشقانه به همراه عکس, نیروانا
| شنبه 24 خرداد1393 | 0:48 | رضــــــۅآטּ

今日の新着です!(b^ー°)11月27 のデコメ絵文字بـــــہ بعضیـــــا بــــاســـــ بگــــے

آخـــــہ بــــــز تــــــورو چــــہ بــــــہ پـــــز 今日の新着です(^◇^)┛ 12月5日 のデコメ絵文字今日の新着です(^◇^)┛ 12月5日 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)12月31日 のデコメ絵文字

 

http://uploadax.com/images/09017565818928436636.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| سه شنبه 20 خرداد1393 | 15:57 | رضــــــۅآטּ

بـایــد بـه بــــعــــــضـــیــام گُــــفـت :

وَقـــــتـی حــرف مـــیـزنـــم سـرتـو تـکــــون نَـــده

صــــــدا زنـگـولَــــت رو مُـــخـه !

http://uploadax.com/images/10328353547534292965.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| سه شنبه 20 خرداد1393 | 14:23 | رضــــــۅآטּ

یہ زندگــے ایدہ آل یعنـــے:

قبل اومدنش بـــراش آرایش کنــے

عطــــــــر بزنـــــے

لباس نو تنت کنــــــے

وقتـــــے اومــــد بپــــــرے بغلــــش

بوســــش کنے

دستتــــو دور گردنــــش بنــــداز ے

نـــــگات کنــــه

نــــگاش کنـــــے

بــــــگه خانومــــــم عــاشــقتــــــم

بگـــے مـــــرد مـــــن دیـــوونتــــم

بــا صــداے مردونــــہ تــــو بغــــــلت بخنــــدہ

بــا ظـــــرافت زنانــــه شـــیطونے کنـــــتے

وقتــــے جــــلو آینـــہ وامیســــته برات فیـــگور میگیــــرہ

میگـــہ عضلـــہ رو نگـــا بخندے بگـــے تـــو قوے تـــــرین مــــــرد جهانے

از تو آینہ بگہ وروجک توهم خوشگل ترین دختر دنیایے

بیاد دنبالت فرار کنے

بزور بگیرتت

بلند بخندین

یهو آروم شین

یهو ساکت شہ تو گوشش بگے دوست دارم

تو گوشت بگہ میمیرم نباشے

وقتے از حموم میاے موهاتو خشک کنه

وقتے میخواد برہ حموم نو ریششو بزنے

بگہ آخہ کوچولو تورو چہ بہ این کارا برو غذاتو بسوزون

لج کنے

نازتو بکشہ

زندگے یعنے با تمام سختیاش خوشبخت باشے بہ شرطے کہ اونے که باید باشہ...

 

http://uploadax.com/images/60602645433944688231.gif


برچسب‌ها: متن عاشقانه وغمگین, مطلب عاشقانه فیسبوکی, شعر غمگین, متن های عاشقانه به همراه عکس, نیروانا
| دوشنبه 19 خرداد1393 | 2:32 | رضــــــۅآטּ

آهـــاے شمایـے ڪہ تو نگاه‍ اول عاشق میشے

 بـہ پـا یـہ وقت تو نگاه‍ دوم بابا نشـے عزیـزم  :|

http://uploadax.com/images/90644775963608602012.jpg


برچسب‌ها: متن های تیکه دار, پست های فیسبوکی, متن فازبالا و سنگین, نیروانا
| دوشنبه 19 خرداد1393 | 1:55 | رضــــــۅآטּ

یـآرو تو زندگیش آس ُ و پـآسہ

شکلک 37بہ فیسـبوک و نت کـہ میرسـہ نابُ خـآصـہ !!شکلک 37

 

http://uploadax.com/images/33553380823192084099.jpg

 

+رضوان نوشت:

من برگشتـــــــــــ ــــــــم

 

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 4:44 | رضــــــۅآטּ
هیــچـوَقـتــــ آرزویــِ خوشبَختـــی نـَـکـُن بــَرای مـَـن …بـــی خــودَتــــــــ
 
http://uploadax.com/images/53373562485885745539.jpeg

 

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 4:25 | رضــــــۅآטּ

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم

شـُمـا هـَمینـَم نیـستـےدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

 

http://uploadax.com/images/41486562324117385402.jpg

 

 

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 4:21 | رضــــــۅآטּ

عَــزیـزم!!

اگـــہ دوسِــٺـ نــבارَم واســـہ ایــن نیــس ڪــہ بــے اפـســـاسَـــم!

فقــط عــاבٺــ نــــבارم بـــہ چیــــــزاے { عُــمــومـــــے } פـســـے בاشتـــہ باشـــم!

 

http://uploadax.com/images/82127194005220477327.jpg

 

 

 

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 4:13 | رضــــــۅآטּ

~ هیــــــــــــــس ~!

בخــتــرهــآ فَــریـــآב نـمــیـکـشـنــב ، בرב مــیـکـشــنــــב ...!!

http://uploadax.com/images/28138425538972263732.png

 

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 3:56 | رضــــــۅآטּ

××آقاچرا تازگیا هر کی رو میبینم عاشقــــــه؟؟؟؟!!

این چه وضشه! حس متفاوت بودن دارم××

عکس و تصویر بِـﮧ بعضـــآ بـآیَـد گُفتـ: فَـرق ِ سَـرتـ میدونــﮯ کُجـآست؟ دوست دآرم دقیقــآ بخُوریـ بـﮧ همـونجــآ

| چهارشنبه 14 خرداد1393 | 2:37 | رضــــــۅآטּ
http://uplodha.ir/Go/Download-Server-3/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_738ec.png
.
.
بازوی ×دوس پِسَر× خود را گاز بگیرید

تا کَبود شود

تا دُختَران دیگر

نشانه ی حاکم بُزرگ را ببینند و مُتفَرِق شوند ^_^
| سه شنبه 16 اردیبهشت1393 | 21:31 | رضــــــۅآטּ

70489247433880330794.jpg


 عَــزیزم!! 

 واســــہ تـــنوع ؛ یـــہ بـارَҐ ڪــہ شــــבه... 
  
 تـــو زنـבگـــیتـ { آבҐ } بـــاش!! 

| سه شنبه 16 اردیبهشت1393 | 21:26 | رضــــــۅآטּ
☂بــِـہ سَـلآمتے اפּכּــآیی ڪِـﮧ... ☂

פֿـوבشوכּ ثـآبِت ڪَرבن لیـاقَـت مـآ رפּ כּـבآرَכּ !


73667578225127606528.jpg
| سه شنبه 16 اردیبهشت1393 | 21:24 | رضــــــۅآטּ

  یــه سـِری میگــסּ لـشِ ..


  ولـی بـاز دنبـالمـوסּ کـل شهــرُ میگـردסּ
http://s5.picofile.com/file/8117696726/l0q6lowwz8616vghyfng.jpg

| چهارشنبه 27 فروردین1393 | 21:38 | رضــــــۅآטּ
مـــــــــلت" انقد |خــــــــزن| میشه باحاشون پالتــــــــو ساخت
http://s5.picofile.com/file/8117696850/09_09_90_90.jpg

| چهارشنبه 27 فروردین1393 | 21:36 | رضــــــۅآטּ


برچسب‌ها: عکس نوشته زیبا
| چهارشنبه 27 فروردین1393 | 21:17 | رضــــــۅآטּ

Template World